loading
Learn Site

آموزش سایت

_

شما میتوانید از طریق فیلم های آموزشی زیر، نحوه ثبت نام، خرید دوره، پیگیری دوره و … آموزش ببینید.

Learn Site

آموزش کلاس آنلاین

_

شما میتوانید از طریق فیلم های آموزشی زیر، نحوه ورود و استفاده از کلاس آنلاین آموزش ببینید.

آدرس کلاس آنلاین:
http://79.143.84.147/masa-academy

ارتباط با آکادمی
instagram
whatsapp
telegram
phone
email