درباره ما

آکادمی ماسا زیر نظر شرکت مبنا رایه سیستم آریا فعالیت میکند و به شماره ثبت شرکتها 481808 اداره ثبت جمهوری اسلامی ایرانی ثبت گردیده است 

ما بر این باوریم صداقت و خدمت صادقانه تنها تبلیغ و جذب انسانها می باشد 

شماره تماس شرکت 88989564