شرایط و ضوابط

پس از پر داخت با شماره های شرکت تماس بگیرید تا همکاران ما در ساعت اداری مراحل را برایتان بگویند 

برای ارسال گارانتی حتما باید ادرس و کد پستی را دقیق برای ما بنویسید در غیر اینصورت متاسفانه امکان ارسال کارت گارانتی وجود ندارد