loading
Submission

فرم ثبت مشخصات ارسال

_

کاربر گرامی، در صورتی که ادرس خود را جهت ارسال مدارک به هر دلیلی در اختیار آکادمی قرداد نداده اید می توانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال آن کنید.

توجه: •در زمان پرکردن صحیح اطلاعات توجه لازم را داشته باشید، مسئولیت هرگونه اشتباه در فرم زیر با شماست.

Indirect form

فرم ثبت نام غیر مستقیم

_

کاربر گرامی، اگر به هر دلیلی قادر به ثبت نام نمی باشید با هماهنگی کامل ثبت نام خود را در این قسمت انجام دهید. همچنین کاربرانی که هم زمان چند بلیت تهیه کردند می توانند از طریق این فرم اقدام به ثبت نام دیگر افراد کنند.

توجه: •در قسمت “توضیحات ثبت نام” شرح موضوع ثبت نام است و پر کردن آن الزامی.

• لطفا در پرکردن صحیح اطلاعات توجه لازم را داشته باشید، مسئولیت هرگونه اشتباه در فرم زیر با شماست.