کانال پخش آنلاین آکادمی ماسا

زمان استراحت هم پیشرفت کن.

جدول پخش

دوره اول
۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
آقای سلمان فارسی
عنوان دوره ۲
۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
زمین بازی
آقای سلمان فارسی
عنوان دوره
۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
آقای سلمان فارسی
عنوان دوره
۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
آقای سلمان فارسی

حمایت مالی MTV

شما میتوانید در قسمت حمایت مالی مبلغی جهت افزایش کیفیت و بهروری آموزش ها و مطالب آموزشی به MTV اهدا کنید.
شما می توانید از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ تومان پرداخت نماید.
توجه داشته باشید مبالغ پرداختی استرداد داده نمیشود.

آپارات - MTV

MTV بر روی زیر ساخت پخش زنده آپارات بنا گردید تا همه ی افراد بدون هزینه به صورت رایگان آموزش هایی در شاخه های کامپیوتر، تکنولوژی، اقتصاد، کسب و کار و ... را مشاهده کنند. هدف ما در MTV بالا بردن سطح علمی شما بدون هزینه است.