تکمیل ثبت نام

دانشجویان گرامی، پس از ثبت نام در سایت پیش از آغاز دوره باید فرم “تکمیل ثبت نام” را تکمیل نمایید.