درباره استاد

دلارام کاردارطهران، متولد سال 1368، کارشناس ارشد ایرانشناسی، مدرس، محقق و مترجم.

آدرس پستی:

خراسان رضوی، مشهد، خیابان کوهسنگی

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:
واتساپ:
شماره تماس:

09153216966

ماموریت و بیوگرافی

مدرس زبان انگلیسی

نظرسنجی و مهارت ها

موارد زیر بر اساس نظرسنجی های پایان دوره دانشجویان و نظارت مدیریت گردآوری شده است. بنابراین درصد آن ها در زمان های گوناگون بوده و تغییر خواهد کرد.

تعهد آموزشی 95%
اشراف علمی 91%
رضایت دانشجو ها 100%
مدیریت کلاس 80%
رضایت آکادمی 90%

ارسال پیغام