درباره من

آدرس پستی:

تهران، میدان فاطمی

وب سایت:

ندارد

ایمیل:
تلگرام:
واتساپ:
شماره تماس:

09357826689

ماموریت و بیوگرافی

مهارت ها

تعهد آموزشی 0%
اشراف علمی 0%
رضایت دانشجو ها 0%
مدیریت کلاس 0%
رضایت آکادمی 0%

ارسال پیغام

    دوره های آموزشی من